Inkomstenbelasting

Voor Eénmanszaken, Vennootschappen onder Firma’s en particulieren worden de aangiften Inkomstenbelasting/Premies Volksverzekeringen verzorgd. Deze aangiften worden geautomatiseerd verwerkt, gekoppeld aan een door Nico Komen Administratiekantoor bijgehouden dossier met de voor de aangifte Inkomstenbelasting/Premies Volksverzekeringen relevante stukken. Nadat de jaarrekening en het fiscale dossier met de cliënt is besproken, worden de aangiften Inkomstenbelasting/Premies Volksverzekeringen on-line verzonden naar de Belastingdienst.
Tevens wordt rekening gehouden met eventuele middeling van inkomens over een aantal jaren, waaruit eventueel een teruggave van Inkomstenbelasting/Premies Volksverzekeringen kan worden verrekenend.
Ook worden de fiscale toeslagen beoordeeld. Te denken valt aan: Zorgtoeslag, Huurtoeslag, Kinderopvangtoeslag en Kindgebondenbudget.