Vennootschapsbelasting

Voor Besloten Vennootschappen, niet vrijgestelde verenigingen en niet vrijgestelde stichtingen worden de aangiften Vennootschapsbelasting verzorgd. Deze aangiften worden geautomatiseerd verwerkt, gekoppeld aan een door Nico Komen Administratiekantoor bijgehouden dossier met de voor de aangifte Vennootschapsbelasting relevante stukken. Nadat de jaarrekening en het fiscale dossier met de cliënt is besproken, worden de aangiften Vennootschapsbelasting on-line verzonden naar de belastingdienst.