Omzetbelasting

De aangiften Omzetbelasting worden direct vanuit het geautomatiseerde financiële boekhoudpakket verwerkt en on-line naar de Belastingdienst verstuurd. Dit gebeurd pas, nadat er verbandcontroles gelegd zijn tussen de gerealiseerde en/of gefactureerde omzet en de af te dragen Omzetbelasting. De in voordruk te verrekenen Omzetbelasting worden gedetailleerd gecontroleerd op juistheid. Met opgave van het betalingskenmerk wordt de cliënt door Nico Komen Administratiekantoor tijdig geïnformeerd over het voor de Omzetbelasting af te dragen bedrag.