Salaris administraties

De salaris administraties worden verwerkt met een geautomatiseerde salarispakket. Alle voor de sociale verzekeringswetten bestaande risicogroepen kunnen hiermee worden verwerkt. Met dit pakket kunnen onder meer de volgende periodieke produkten worden gerealisseerd:
- Loonstroken
- Bijtelling privé-gebruik auto
- Reiskostenvergoedingen
- Betalingsoverzichten netto salarissen
- Loonjournaalposten
- Verlofregistratie
- Jaaropgaven